Grouper pomidorowy

Grouper pomidorowy, Tomato rockcod, Cephalopholis Sonnerati, ryby, ryby egzotyczne

OPIS GATUNKU

Cephalopholis Sonnerati.

 

Grouper pomidorowy (Cephalopholis Sonnerati) występuje w Indo-Pacyfiku, od wschodniego wybrzeża Afryki  po Line Islands na Oceanie Spokojnym. Spotykany jest w obszarze  raf koralowych,  miejscach o skalistych dnach oraz tropikalnych wodach przybrzeżnych na głębokości od 30m do 100m. Rośnie do około 58 cm. Grouper pomidorowy ma kolor czerwono-pomarańczowy  do czerwono – brązowego z występującymi białymi plamkami.